Historia Kalendarium Profil Firmy Produkty Certyfikaty Newsy Sprzedaż nieruchomości Kontakt

Profil firmy

ZWCH STILON S.A. jest producentem tekstylnych włókien z:      Są one produkowane i sprzedawane jako włókna gładkie, teksturowane, snute i skręcane. Nasze wyroby mają zastosowanie w produkcji odzieży sportowej i wierzchniej, bieliźniarstwie, pończosznictwie oraz w przemyśle samochodowym.

     Założona prawie 60 lat temu firma dba o jakość i powtarzalność swoich wyrobów oraz o dobre relacje z klientami. Cieszy nas zaufanie, jakim obdarzyli nas nasi klienci. Dobrze wykształcona kadra, potrafiąca doradzić i wspólnie z klientem rozwiązać jego problemy stwarza dobre warunki do współpracy. Rzetelność i partnerska współpraca są podstawą zaufania do Stilonu. W chwili obecnej firma zatrudnia 510 osób.

     ZWCH STILON S.A. zawsze był nastawiony proekologicznie. Od wielu lat prowadzi bardzo konsekwentną politykę bezpieczeństwa i ochrony środowiska, opartą na ciągłej edukacji pracowników - od zarządu firmy poczynając. 100% odpadów stałych i ciekłych w procesie wytwarzania granulatów i włókien poliamidu 6 podlega recyklingowi wewnątrz firmy. Odzyskiwany jest w ten sposób podstawowy surowiec - kaprolaktam, który jest ponownie użyty w produkcji granulatu. Stilon brał udział w światowym programie branży chemicznej "Odpowiedzialność i Troska", w ramach którego firma dąży do prowadzenia swoich procesów wytwórczych w warunkach zapewniających ciągłą minimalizację oddziaływania na wszystkie elementy środowiska naturalnego, poprawę bezpieczeństwa technicznego oraz prewencyjne działania w zakresie ochrony zdrowia pracowników i społeczności lokalnej. Włókna i opakowania nie zawierają substancji szkodliwych wymienionych w REACH.
     Wszystkie wyroby posiadają międzynarodowy certyfikat Oeko-Tex potwierdzający, że są one bezpieczne dla ludzi i środowiska oraz że można je stosować do produkcji wyrobów dziecięcych.

Nowe inwestycje
Minęły cztery lata od ostatnich zmian własnościowych w Stilonie. Nie jest to jakaś szczególna rocznica, ale jest to odpowiedni moment poinformować Państwa o zdarzeniach, które już miały miejsce i o tych, które jeszcze w tym roku mocno zmienią oblicze Stilonu w wymiarze techniczno - technologicznym.
01 Mar 2013 by admin1

Wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych
16 lutego 2011 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o przymusowym wykupie akcji od akcjonariuszy mniejszościowych przez akcjonariusza większościowego.
Ogłoszenie o wykupie akcji zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym NR 48 (3661) w dniu 10 marca 2011.
Cena wykupu jednej akcji została ustalona przez biegłych na kwotę 30,15 zł.
22 Mar 2011 by admin1

ZWCh Stilon S.A. pomyślnie zakończył postępowanie układowe
9 marca 2010 roku sąd rejonowy w Gorzowie Wlkp. ogłosił zakończenie postępowania upadłościowego ZWCh Stilon S.A. Jest to milowy krok Spółki w drodze do uzdrowienia jej sytuacji finansowej. Zakończenie postępowania oznacza, że Spółka zawarła układ z wierzycielami, zrestrukturyzowała zadłużenie i odzyskała własny zarząd.
07 May 2010 by admin1

<< Previous 1 2 Next >>

    Best viewed: 1280 x 1024 | color: 24 bit | IE 8.0 | Opera 10 | Java Script | Licznik odwiedzin strony: