Wydarzenia

Zobacz pozostałe wpisy

 

22.03.2011

Wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych

16 lutego 2011 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o przymusowym wykupie akcji od akcjonariuszy mniejszościowych przez akcjonariusza większościowego. Ogłoszenie o wykupie akcji zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 48 (3661) w dniu 10 marca 2011.
Cena wykupu jednej akcji została ustalona przez biegłych na kwotę 30,15 zł. Zgodnie z procedurą wykupu osoby posiadające akcje podlegające wykupowi powinny do dnia 10.04.2011 złożyć w „Stilonie” świadectwa depozytowe wraz z wypełnionym arkuszem „Potwierdzenie złożenia akcji do rozporządzania przez spółkę.” Poniżej zamieszczamy Ogłoszenie z Monitora Sądowego i Gospodarczego, Procedurę postępowania przy wykupie akcji i Potwierdzenie złożenia akcji do rozporządzania przez spółkę.
Informacja o postępowaniu w sprawie wykupu akcji 
Monitor Sądowy i Gospodarczynr 48 
Potwierdzenie złożenia akcji